Smart Device Print&Scan

RICOH Smart Device Print&Scan je aplikacija za smart uređaje koja omogućava štampanje i skeniranje sigurnim povezivanjem smart uređaja i multifunkcijskih uređaja i štampača. Takođe omogućava štampu dokumenata sa cloud skladišta i skladištenje skeniranih dokumenata na cloud skladište.

 

bn_googleplay bn_appstore
Kategorija:

Product Description

Štampa

  • Štampa fotografija.
  • Štampa PDF dokumenata.
  • Štampa teksta sa clipboard-a.
  • Štampa web strana prikazanih u RICOH Smart Device Print&Scan.
  • Štampa dokumenata sa cloud skladišta
  • Sigurna štampa preko autentifikacije putem korisničkog koda.

Skeniranje

  • Importovanje PDF dokumenata i slike pomoću Scanner.
  • Podešavanje rezolucije i tipa fajla.
  • Snimanje skena na uređaju ili cloud-u.
  • Slanje dokumenata drugim aplikacijama.

ricohps