bdc_img1
bdc_img2
bdc_img3
bdc_img4
bdc_img5

Kompanija BDC (Bureau Develompent Centar) osnovana je u Beogradu 1991. godine. BDC se od osnivanja bavi uvozom, prodajom i servisom biro-tehničke opreme na tržištu Srbije.

Saradnju sa kompanijom RICOH International, kompanija ostvaruje od početka obavljanja delatnosti i ona traje do danas. Čitav spektar proizvoda, usluga i rešenja koje BDC pruža i nudi svojim klijentima bazira se isključivo na rešenjima kompanije RICOH International.

Politika kompanije se kroz dvodecenijsko poslovanje bazirala na ugradnju originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala.

Deo kompanije na koji smo posebno ponosni čini servis. Kroz svoj dugogodišnji rad naši serviseri su se suočavali sa zadacima koji su vrlo često podrazumevali prilagođavanje rešenja potrebama klijenata bez obzira na veličinu i geografsku poziciju organizacije.

U svom poslovanju BDC se trudi da iskustva i rešenja kompanije RICOH International primeni na potrebe preduzeća bez obzira kojoj privrednoj grani pripadaju. Naši klijenti su kompanije koje pripadaju svim privrednim granama. Kompanija  BDC posluje sa malim, srednjim i velikim preduzećima u Republici Srbiji.

Fokus kompanije se, u poslednjih nekoliko godina, okreće ka projektovanju i optimizaciji štampe koji kroz primenu softverskih rešenja naših partnera iz kompanije RICOH International doprinose povećanju poslovnosti i sve većim uštedama.

Poslujući kao društveno odgovorna kompanija BDC , godinama unazad, pruža podršku sportskim, naučnim i dobrotvornim organizacijama i skupovima.