Active Management

Neka Active Management vrši analize koje oduzimaju puno vremena, a vi se posvetite poslovanju umesto toga.

Active Management. Štampa i upravljanje finansijama i prodajom na jednostavan način.

Kategorija:

Product Description

  • Tačni troškovi štampe, potencijalne uštede, i potrebe nabavke
  • Upravljanje kontaktima
  • Unapređenje operacija tekućom analizom
  • Pristup kritičnim informacijama u realnom vremenu
  • Brza reakcija na promene
  • Detaljan prikaz potrošnje kWh i CO2 emisije

analizaAnaliza

Data collector skenira vašu mrežu tražeći štampače, kauntere, stanje  tonera, alarme itd.

obradaObrada

Podaci se analiziraju i obrađuju na cloud baziranom sistemu.

dijagDijagnoza

Uživajte u vašim podacima koji su prikazani grafički i tabelarno na intuitivan način.