Scanshare

Scanshare je rešenje za skeniranje dokumenata koje kompanijama svih veličina omogućava veću preciznost, efikasnost i produktivnost informacionih tokova baziranih na papirnim dokumentima. Upravljan od strane multifunkcijskog uređaja ili Windows klijenta, Scanshare server program može da konvertuje dokumente u uredive, elektronske fajlove i prenese ih do željene lokacije.

Kategorija:

Product Description

Prijem

 • Multifunkcijski uređaji
 • Nadgledanje fajl sistema

 

 

 Obrada

 • OCR za neograničen broj strana
 • Analiza dokument zone
 • Prepoznavanje bar-koda
 • Poboljšanje slika
 • Konverzija formata

 Skladištenje

 • Slanje email-ova
 • Lokacije fajl sistema
 • Sistemi za upravljanje dokumentacijom
 • Cloud
 • Sharepoint 365