KOLOR ŠTAMPAČI predstavljaju spektar rešenja, mrežno orijentisanih, koji izlaze u susret svim potrebama kupaca bilo da je reč o brzoj, kvalitetoj ili jeftinoj štampi.