Equitrac

Equitrac Office je softver za monitoring i optimizaciju štampe. U sadašnje vreme, kompanije teže smanjivanju troškova, ali takođe imaju potrebu i za boljom organizacijom dokumenata. Equatrac je rešenje koje zadovoljava obe potrebe. Jednom instaliran softver će pratiti svaki odštampani, kopirani ili skenirani fajl na bilo kom uređaju u okviru kompanije. Ovakav vid praćenja dokumenata na mreži je osnova za preciznu preraspodelu i obračun troškova.Ukoliko znate ko je odštampao nešto, znaćete i ko za to treba da plati ! Možete da fakturišete uslugu pojedincima ili sektoru firme. Ove informacije će vam biti od velike pomoći prilikom planiranja budžeta.

Kategorija:

Product Description

  • Usmerivanje štampe na najefikasniji uređaj
  • Precizno alociranje troškova štampe
  • Eliminisanje neautorizovane štampe
  • Zaštita poverljivih informacija
  • Ograničenje kolor štampe
  • Sagledavanje korisničkih navika
  • Povećanje efikasnosti uređaja, u cilju brže isplativosti
  • Nadgledanje samog uređaja
  • Smanjenje angažovanja IT službe
  • Automatsko očitavanje countera