Uređaj za bušenje rupa na kalendarima Cyklos CP 20

Uređaj se koristi za bušenje rupa na kalendarima debljine do 3mm.