Savijačica papira IDEAL 8305

Mašina podržava formate od A4 – 12inch.
Postoje četiri različita tipa savijanja.
Debljina papira je od 60-120g..
Kapacitet mašine je 150cm.