USLOVI KORIŠĆENJA


Autorska prava

Tekstovi, slike, grafike, zvuci i animacije i sve ostale informacije i način na koji su one grafički predstavljene na sajtu podležu zaštiti autorskih prava kompanije BDC - Export Import d.o.o., osim ako nije drugačije naglašeno. Sajt, niti bilo koji njegov deo se ne može kopirati ili distribuirati bez prethodne dozvole odnosno citata. Odobrenje mora biti u pismenoj formi i podrazumeva da sadržaj nije modifikovan na bilo koji način dok se sva autorska prava i napomene o vlasništvu zadržavaju.

Garancija

Informacije na ovom sajtu su distribuirane od strane BDC - Export Import d.o.o. One su „kao takve“ u najvećoj meri regulisane, odnosno dozvoljene, važećim zakonom i one su plasirane bez ikakve garancije, eksplicitne ili implicitne. Mi ne obezbeđujemo garanciju o istinitosti informacija, odnosno informacije mogu sadržati greške ili netačnosti. BDC - Export Import d.o.o. ne garantuje niti predstavlja da će funkcije ili aplikacije sa ovog sajta biti bez prekida ili bez grešaka. BDC - Export Import d.o.o. ne garantuje da server i sajt nemaju virus ili neku drugu štetnu komponentu. BDC - Export Import d.o.o. ne tvrdi da je materijal na ovom sajtu odgovarajuć i/ili dostupan za korišćenje na drugim lokacijama. Pristup svim lokacijama sa teritorije gde je njihov sadržaj zabranjen smatra se nezakonitim.

Odricanje od odgovornosti

BDC - Export Import d.o.o. se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za greške koje mogu nastati usled grešaka sistema ili (privremenog ili trajnog) kvara na našem sajtu, njegovoj primeni ili drugim alatima. U najvećoj mogućoj meri prema važećem zakonu, BDC - Export Import d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja.

Cookies

Ova stranica koristi „cookies“. Niste u obavezi da ih prihvatite i dozvolite. Ako ih ne prihvatite, međutim, sajt više ne može pravilno funkcionisati.

Linkovi ka trećim stranama i strankama

BDC - Export Import d.o.o. navodi linkove ka trećim stranama i potpisuje ih. Ovi sajtovi nisu u vlasništvu niti u kontroli od strane BDC - Export Import d.o.o. Upotreba ovih linkova je na sopstveni rizik. Ne odobrava se povezivanje na ovaj sajt bez prethodno potpisanog odobrenja od strane BDC - Export Import d.o.o.

Poverljive i vlasničke informacije

BDC - Export Import d.o.o. ne želi da dobija poverljive ili vlasničke informacije ni od koga putem ovog sajta. Molimo vas da obratite pažnju da se bilo koji materijal poslat preko ovog sajta ka nama više neće smatrati poverljivim. Mi ćemo biti u obavezi da ispitamo, procenimo i prihavtimo ili odbijemo takvu informaciju odnosno materijal.

Slanjem bilo kakve informacije nam dajete neograničeno neopozivu licencu za korišćenje, reprodukciju, prikazivanje, izvođenje, modifikaciju, prenos i distribuciju ovih informacija ili materijala. Na ovaj način dali ste i odobrenje da koristimo bilo koje ideje, koncepte, bazu znanja koje ste nam dostavili u bilo koje svrhe. Dakle mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, trošak ili štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na isplatu naknade u vezi sa ovim informacijama na materijalu.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovih termina i uslova možete ih uputiti e-mailom na info@bdc.rs ili ih poslati poštom.

Razvajanje klauzula

Ukoliko bilo koji deo ovih odredaba ili Uslova može da bude neprimenljiv ili u sukobu sa važećim zakonom o bilo kojoj jurisdikciji, važnost preostalih delova ili odredaba time neće biti pogođeni.

Važeći zakon

Ovi uslovi su regulisani i tumače se u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Nadležni sud

Bilo koji sporovi u vezi sa ovim uslovima biće u isključivoj nadležnosti nadležnog suda u Republici Srbiji.