DigitalnoTrziste
 

EU ima snažan plan za postizanje digitalnog i jedinstvenog tržišta do kraja 2016. Ali šta to znači u praksi ? Kakav će to uticaj imati na radnu snagu ? I kako da preduzeća prilagoditi za upravljanje i posao u okruženju dodatne konkurencije?
Studija pod nazivom „Digital Marketplace: Hope or Hype?“, koju je sproveo Coleman Parkes Research pod pokroviteljstvom Ricoh Europe, otkriva kako je samo osam procenata evropskih preduzeća spremno da prihvate jedinstveno digitalno tržište.

 

DigitalnoTrziste

 

Istraživanje je sprovedeno u julu 2015. godine i sastojalo se od 1.245 anketiranih direktora i menadžera koji su zaduženi za donošenje odluka i to kroz osam vertikala koje uključuju: edukaciju, pravo, energiju, zdravstvo, javni sektor, maloprodaja, proizvodnja, finansijske usluge. Ispitanici su bili iz Velike Britanije, Irske, Francuske, Nemačke, Španije, Italije, Holandije, Belgije, Skandinavije - Švedske, Finske, Norveške i Danske, Švajcarske, Rusije i Bliskog Istoka.

Preuzmite infografik!

Izvor: ricoh-europe.com