Digitalno tržište: nada ili hajp?

 

EU ima snažan plan za postizanje digitalnog i jedinstvenog tržišta do kraja 2016. Ali šta to znači u praksi ? Kakav će to uticaj imati na radnu snagu ? I kako da preduzeća prilagoditi za upravljanje i posao u okruženju dodatne konkurencije?
Studija pod nazivom „Digital Marketplace: Hope or Hype?“, koju je sproveo Coleman Parkes Research pod pokroviteljstvom Ricoh Europe, otkriva kako je samo osam procenata evropskih preduzeća spremno da prihvate jedinstveno digitalno tržište.

 

DigitalnoTrziste

 

Istraživanje je sprovedeno u julu 2015. godine i sastojalo se od 1.245 anketiranih direktora i menadžera koji su zaduženi za donošenje odluka i to kroz osam vertikala koje uključuju: edukaciju, pravo, energiju, zdravstvo, javni sektor, maloprodaja, proizvodnja, finansijske usluge. Ispitanici su bili iz Velike Britanije, Irske, Francuske, Nemačke, Španije, Italije, Holandije, Belgije, Skandinavije - Švedske, Finske, Norveške i Danske, Švajcarske, Rusije i Bliskog Istoka.

Preuzmite infografik!

Izvor: ricoh-europe.com

 

Slom Komunikacija

 

Evropa opominje na mogući "slom komunikacija"

Količina irelevantnih informacija opteretila je evropsku potrošačku lojalnost do tačke pucanja sa većinom i spremna je da preduzme akciju protiv brendova i usluga.
Studija pod nazivom "Communications Crackdown" koju je sproveo Coleman Parkes Research pod pokroviteljstvom RICOH Europe otkriva kako su potrošači poplavljeni irelevantnim informacijama iz neželjene pošte.

 

CommunicationCrackdown

 

Istraživanje je sprovedeno u januaru 2016. godine i sastojalo se od 2.892 ispitanika iz Velike Britanije, Irske, Francuske, Nemačke, Španije, Italije, Južne Afrike, Švajcarske, Poljske, Rusije, Belgije, Turske, Holandije, UAE, Švedske, Danske, Saudijske Arabije, Norveške, Katra, Finske i Kuvajta.
Pogledajte infografik!

Izvor: ricoh-europe.com

 

Potera za digitalnom zrelošću

 

Potreba da se postigne digitalna zrelost - gde organizacija koristi sofisticirane alate za bolje performanse i pokazuje stalnu posvećenost tehnologiji i tehnološki vođenim inicijativama, digitalno upravlja procesima - nikada nije bila veća. Međutim, za mala i srednja preduzeća putovanje ka vrhuncu digitalnog rada ne može biti jednostavno kao što neki misle.

U studiji pod nazivom "Digital maturity: The race to the summit" koju je sproveo Coleman Parkes Research pod pokroviteljstvom kompanije RICOH International 39 procenata malih poslovnih lidera kažu da su uvereni da mogu napredovati iz stanja digitalne transformacije u digitalnu zrelost u roku od dve gopdine, u poređenju sa 25 procenata velikih anketiranih kompanija.

 

PoteraDigitalneZrelosti

 

Istraživanje je sprovedeno u julu 2014. godine i sastojalo se od 1.245 anketiranih direktora i menadžera koji su zaduženi za donošenje odluka i to kroz osam vertikala koje uključuju: edukaciju, pravo, energiju, zdravstvo, javni sektor, maloprodaja, proizvodnja, finansijske usluge. Ispitanici su bili iz Velike Britanije, Irske, Francuske, Nemačke, Španije, Italije, Holandije, Belgije, Skandinavije - Švedske, Finske, Norveške i Danske, Švajcarske, Rusije i Bliskog Istoka.
Pogledajte infografik!

Izvor: ricoh-international.com