Reč, dve o brendu i korporaciji

 

PORUKA BRENDA

Zamisli. Promeni.

Kompanija RICOH se trudi da pretpostavi šta budućnost može da donese.

Mi pomažemo kompanijama i pojedincima da transformišu način na koji rade i iskoriste, već postojeće, kolektivno znanje.

Mi smo uvek korak ispred sa novim idejama i novim načinima unapređenja života. Promena pokreće maštovitost u razmišljanju. To je jedna od poruka našeg brenda.

Ove dve reči opisuju način na koji mi radimo jedni sa drugima i način na koji donosimo vrednost u biznis naših klijenata. To je zapravo način naše interakcije sa tržištem.

Te dve reči izražavaju našu veru u kreativni potencijal pojedinaca i organizacija i naš naglasak na napredno razmišljanje i pozitivne rezultate.

Za sve one koji žele da transformišu svoje poslovanje i iskoriste kolektivno zanje i maštu svojih naroda, rešenje je jednostavno – Zamisli. Promeni.

Ovo nije samo još jedan slogan. Ovo je suština brenda i iskustva kompanije RICOH.

PRIČA O KORPORACIJI

Najveći adut kompanije, države i same planete je mašta njenih naroda. Ukoliko misle kreativnije i sarađuju jedni sa drugima, ljudi mogu poboljšati život i rad u zajednicama.

Od samog početka, kompanija RICOH veruje u kreativne ideje. Osnivač kompanija gospodin Kiyoshi Ichimura, neguje jedinstveni fond mislilaca motivisan profesionalnim ponosom koji je odbio da bude ograničen tradicijom. Oni su predvideli svet gde se informacije precizno kopiraju i distribuiraju na dodir dugmeta. To je svet u kome su ključna poslovna znanja dostupna bilo gde i bilo kada.

Kompanija RICOH je ovu viziju pretvorila u stvarnost koristeći potentnost tehnologije, inžinjeringa i kvaliteta izrade. Naši štampači, MFP-ovi i faks mašine predvodili su eru kancelarijskog poslovanja u revoluciju i biznis koji danas znamo. U poslednje vreme naši Managed Document Services su obezbedile reputaciju kompaniji RICOH koja nas bez sumnje kategoriše kao lidera.

Danas je RICOH zaista međunarodna kompanija. Mi podstičemo prave partnerske odnose sa svojim klijentima kroz izuzetan standard naših usluga. Koristeći naše tehničke sposobnosti i IT znanja u saradnji sa sopstvenim timom, naši klijenti smanjuju troškove, eliminišu otpad i pojednostavljuju biznis procese. Ono što je najvažnije omogućuju svojim zaposlenima da kreativno razmišljaju i čine institucionalnu mudrost lakše dostupnom. Ovo je poslovna tranformacija koja je duboka i trajna.

Kompanija RICOH uvek misli unapred. To je projektovanje proizvoda i usluga u skladu sa konkretnim industrijama, tržištima u nastajanju, obuhvatajući i male i velike kompanije. Drugim rečima, pričamo o stvaranju rešenja koja odgovaraju lokalnim potrebama sa akcentom na razmenu znanja i korišćenje cloud computing rešenja, daljinskih nadzor i mnogo drugih inovacija kompanije RICOH.

Pogled na poslovanje koji kompanija RICOH gaji je pogled na društvo i planetu. Sve ovo čidi neraskidivu vezu koju naš slogan nosi sa sobom i prezentuje je celom svetu. Mi se trudimo da zaposleni budu ponosni na kompaniju za koju rade i na ovaj način podstičemo odgovoran rast gde god je to moguće. Povezujući svoju posvećenost koja se odnosi na posleđivanje razmišljanja, obuhvata poslovnu strategiju i promoviše razvoj koji je profitabilan i održiv na lokacijama klijenta.

Svakoga dana, i svuda u svetu kompanija RICOH pomaže ljudima da iskoriste moć kolektivne mašte i da uživaju u produktivnijem, ispunjenijem i kvalitetnijem životu.